Bewonerscommunicatie

Bewonersavond Blijkpolder 21 juni Warinschool 

Een informatieve avond met  verschillende presentaties, die u via onderstaande linken kunt terugkijken:

Wat zijn de volgende stappen: 
  • Straatgesprekken (energiestaat woningen)
  • Schetsontwerp warmtenet (najaar 2022, extern bureau)
  • Themabijeenkomst
  • Rollen voor bewoners: ambassadeurs, deskundigen, onderzoekers, voorbeelden, klankbord, energiecoach, projectleider enzovoort.

Drukbezochte bewonersavond
5 april 2022 in de Blijkpolder 

Veel interesse voor de informatieavond over de buurtverkenning warmtetransitie Blijkpolder. Je kunt hier de presentaties van de avond terugzien. 

Veel bewoners zijn er aan toe om stappen te maken. Kan het ook sneller? Een aantal bewoners van de Blijkpolder liet weten, snel van het gas af te willen en zoekt duidelijkheid over de wijze waarop. Het vraagt nog wel wat tijd om de collectieve of individuele warmteoplossingen goed te onderzoeken en keuzes te maken. 

Wat zijn de volgende stappen? 

  • Bewoners uitnodigen om mee te doen en een rol te pakken in de buurtverkenning. We zoeken bewoners in verschillende rollen: ambassadeurs, deskundigen, onderzoekers, voorbeelden, klankbord, actief vanuit ECW (energiecoachteam) enzovoort. Interesse? Neem dan contact op met de energiecoöperatie. 
  • Noteer vast 21 juni 19.30 uur volgende bewonersavond in de Warinschool.