Straatgesprekken

Dwarskappers meeting – De Biezen

Donderdag 14 juli 2022
De bijeenkomst van de bewoners van de dwarskappers rond De Biezen was gezellig en een groot succes. Nanno van nummer 31 was de gastheer van zo’n twintig man en vrouw. Eerst hielden we een redelijk uitgebreid rondje waarin iedereen vertelde hoe zij en hij aan het verduurzamen was. Een aantal zaken kwam terug:

  • Het vervangen van de pui. Deze laat teveel warmte door.
  • Meerdere aanwezigen wilden aan de gang met (vloer)isolatie.
  • Een mooi aantal mensen had zonnepanelen op het dak. Bij sommigen sloeg de opwek soms af om het net te ontzien. Bij anderen leek dit niet het geval. Ook is het interessant om te inventariseren wie er nog panelen wil gaan (bij)plaatsen.
  • Men had ook interesse in het collectieve warmtenet. Er was het besef dat er nog veel te onderzoeken valt. De klankbordgroep (Nanno en Piet) gaan op zoek naar vergelijkbare wijken. Wellicht voegen anderen zich bij Nanno en Piet.
  • Een paar aanwezigen hadden behoefte aan ondersteuning om wegwijs te worden binnen alle mogelijkheden van verduurzamen.

Een logisch vervolg op de bijeenkomst is dat alle aanwezigen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Dit kunnen meerdere (van bovenstaande) zaken betreffen. Sommigen willen misschien samen met een energiecoach verkennen wat de beste (eerste of vervolg) stappen zijn om als het om verduurzamen gaat. Maak hiertoe een afspraak voor een energiecoachgesprek via deze link.

Afhankelijk van de door jullie aangegeven wensen is er de mogelijkheid een aantal zaken collectief op te pakken. Energiecoöperatie Wijdemeren organiseert samen met de andere coöperaties in de regio een collectieve inkoopactie en  heeft een aantal bedrijven geselecteerd waarmee ze goeie ervaringen hebben. Daarnaast kan een van onze energiecoaches dit begeleiden. Uiteraard is het volkomen vrij om met elkaar zelf een (andere) partij te zoeken.

Last but not least zal het warmtenet en alle andere warmteoplossingen het overkoepelende onderwerp blijven. Een ieder die daar iets mee wil doen: voeg je bij Nanno en Piet of start zelf een onderzoek! De resultaten van jullie wensen en opmerkingen, zullen we per mail delen.

Mail naar klankbordgroepdeblijk@gmail.com en geef aan waar je allemaal interesse in hebt en wij zullen dat dan samenvatten.

Groet!

Nanno, Piet en Niels